Visuele onderwaterinspecties

Duikerwerken Vos en Peperkamp b.v. is gespecialiseerd in onderwaterinspecties voorzien van zeer verzorgde rapportages.

Als de onderste steen bovenwater moet komen, dan is Duikerwerken Vos en Peperkamp b.v. het bedrijf bij uitstek om dit te laten uitvoeren.

Bij diverse projecten zoals de renovatie van de Noordersluis, Middensluis, Zuidersluis, Kleinesluis, Spuisluis en gemaal te IJmuiden werd door Rijkswaterstaat en diverse aannemers veelvuldig gebruik van ons gemaakt.

De inspecties leverde belangerijke informatie op voor alle partijen, wat essentieel was voor het slagen van de projecten.

Duikerwerken Vos en Peperkamp b.v. is vooruitstreffend wat betreft de onderwatercamera inspecties. Hierdoor zijn onze digitale onderwater opnames altijd van zeer hoge kwaliteit.

Inspecties:

  • Sluizen, gemalen, kades, damwanden,steigers, remmingwerken, afmeerboeien.
  • Schepen, scheepsdokken, scheepshellingen, funderingen.
  • Wandiktemetingen N.D.T.onderzoek aan kades en schepen.
  • Sprinkler bassins en koelwater bassins.
  • Drinkwaterleidingen en kelders.
  • Gemalen en stuwen.
  • Koelwatertorens.
  • Meetpalen, afmeerstoelen.
  • Bouwkuipen
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt