OVER ONS

De geschiedenis van Duikbedrijf Vos

Cornelis Vos startte op 1 januari 1960 met zijn broers een duikonderneming onder de naam ONDERWATERINSPECTIE GEBR. VOS. Hij was onder meer belast met het dagelijks beheer over, en de zakelijke leiding van het bedrijf.

Van 1960 tot 1971 werden onder deze naam – naast diverse kleinere duikwerkzaamheden van allelei aard – als omvangrijkste de hieronder genoemde opdrachten uitgevoerd:

1963: Het onder water doorsnijden van de stalen caissonmantels van de draai en beveilgingspijlers en het aanbrengen van springladingen voor het stukschieten van de pijlers van de voormalige VELSER SPOORBRUG over het Noordzeekanaal. Dit gebeurde in opdracht van de N.V. tot het uitvoeren van sloopwerken v/h P. Roosch, uit Rotterdam.

1964: Alle duik- en meetwerkzaamheden voor de bouw van de COENTUNNEL te Amsterdam. De opdrachtgever van de N.V. Christiani & Nielsen te ‘ s-Gravenhage.

1965/66: Voor de N.V. Kon.ed. Maatschappij voor Havenwerken in Amsterdam werden alle duikwerkzaamheden bij de vernieuwing en reparatie van de sleephellingen  van MALTA DRYDOCKS OP MANOEL ISLAND op Malta verricht.

1966/68: Voor de N.V. Nestum II te ‘s-Gravenhage: alle duikwerkzaamheden rondom de bouw van de BENELUXTUNNEL en de TUNNEL OUDE MAAS.

1968: Stellen en installeren van een tunnel (z.g. ‘Lasgordel’) rondom het zich onder water bevindende gedeelte van de scheepshuid voor het aan elkaar kunnen lassen van – in twee gedeelten gebouwde – MAMMOETTANKERS.

1969: Voor de Amsterdam Ballast International te Amsterdam werden alle duikwerkzaamheden verricht bij de havenuitbreiding in DAR ES SALAAM in Afrika (Ballast – O.C.G- Harbour Extentsion).

1969/70: Voor duikwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van de IJ-TUNNEL in Amsterdam werd het bedrijf ingeschakeld door de Combinatie Bouw IJ-Tunnel (Cobijt) te Amsterdam.

1970: Rijkwaterstaat Directie Noordholland Arrondissement Noordzeekanaal te IJmuiden gaf opdracht voor het onderwater zagen van sleuven in sluisvloeren.Dit ten behoeve van het daarin te leggen luchtschermbuizen voor het SLUIZENCOMPLEX te IJmuiden.

1970: Voor Handelsonderneming ‘Kaheva’ te Rotterdam werden alle duikwerkzaamheden verricht ten behoeve van het slopen van de BARENDRECHTSE BRUG over de Oude Maas.

Vanaf 1971 vervolgde Cornelis Vos zijn activiteiten onder de naam DUIKERSBEDRIJF CORNELIS A. VOS. Hij was o.a. in 1971 werkzaam in de Middellandse Zee in verband met het slopen (in stukken branden en stukspringen) van de bij MARSASKALA te Malta op de rotsen geslagen tanker ANGEL GABRIEL. Voorts was hij o.a. werkzaam in CALAIS te Frankrijk voor het verrichten van duik- en spring werkzaamheden in verband met het uitdiepen van de VEERBOOT-HAVEN aldaar.

1974/75: De aannemerscombinatie Cospoor te Amsterdam gaf opdracht voor alle uit te voeren duikwerkzaamheden ten behoeve van de BOUW VAN DE METRO in Amsterdam.

Begin 1977 werd een grote opdracht verkregen van de Adriaan Volker Bagger Maatschappij te Rotterdam voor het uitvoeren van duik- en rotsopruimingswerkzaamheden in een in aanleg zijnde HANDELSHAVEN IN JUBAIL in Saoedi-Arabie. Naar aanleiding van die opdracht is hij een compagnonschap aangegaan met Cornelis Peperkamp en werd het bedijf voortgezet onder de naam  DUIKERWERKEN VOS & PEPERKAMP B.V. Daarnaast werd tot 1980 voor de zelfde opdrachtgever duikwerk verricht in ARZEW te Algerije en BANDAR SHAPOUR  te Iran.

Maar naast het buitenlandse werk behoort ook de duiktechnische hulpverlening aan SCHEEPVAART, INDUSTRIE- EN WATERBOUW hier te lande nog steeds tot het werkterrein waar binnen het bedrijf actief is. Zo werden -in samenwerking met Mammoet-Goedkoop B.V. te Amsterdam- IN 1979 alle duikwerkzaamheden verricht bij de bouw van de HEMSPOOR-TUNNEL in het Noordzeekanaal.

Voorts behoren grote rederijen van bevoorradingsschepen (SMIT-LLOYD TE ROTTERDAM, VROON TE BRESKENS, UNTERWESER TE BREMEN), alsook industriele bedrijven als HOOGOVENS IJMUIDEN, tot de vaste opdrachtgevers.

In 1986 werd van de Hollandse Constructie Groep de opdracht verkregen tot het verrichten van diverse duikwerkzaamheden (inspecties, cleanen, betonreparaties etc.) voor de vervanging van de RIOOLSCHUIVEN  in de NOORDERSLUIS te IJmuiden, welke werkzaamheden medio 1988 zijn gereedgekomen.

1992 t/m 1994: Voor Bouwdienst van de  Rijkswaterstaat gevestigd te Utrecht heeft Vos en Peperkamp b.v. soms op inventieve en onder slechte omstandigheden en tijdsdruk en diverse werkzaamheden op het Sluizencompex te IJmuiden verricht. Het verrichten van inspecties, destuctief onderzoek in houten geleidingsbalken deurkast Noordersluis op 15 mtr. waterdiepte.Het aanbrengen van 2 zinkerbundels in de Zuidersluis te IJmuiden, 13 mtr. hoog en 25 mtr. lang waarbij vier duikers tegelijk onderwater boorwerkzaamheden in een stremming  onder grote tijdsdruk moesten verrichten .Totaal werden 15 duikers ingezet tijdens de boorwerkzaamheden in deze stremming.

1994/1995: Wijkertunnel . Duikerwerken Vos en Peperkamp b.v. heeft in opdracht voor Van Oord ACZ tijdens de bouw van de Wijkertunnel diverse reparaties aan zinkers in het Noordzeekanaal tussen de scheepvaart door verricht. Bodemmonsters genomen op 24 mtr. waterdiepte. Controle van de afdichtingsprofielen tunnelsegment noord en zuid. Assistentie bij het verwijderen van hout uit de stort van de afwateringspompen .

1996 t/m 2000: Duikassistentie t.b.v. renovatiewerkzaamheden Zuidersluis, Kleinesluis te IJmuiden voor diverse aannemers en Bouwdienst van de Rijkswaterstaat.

2000: In opdracht van TBI Beton en Waterbouw Haverkort b.v.  Assistentie bij het  maken van vistrap in Spuikoker 1 te Spuisluis te IJmuiden. Het assisteren bij het plaatsen van de afdichtschotten oost en west aan buitenzijde spuikoker 1. Afdichten van schotten i.v.m droogzetten van spuikoker 1. Assistentie bij het aanbrengen van stortsteentaluud t.b.v. visstrap aan westzijde spuikoker 1 en aanbrengen van onderwaterbeton.

2001: Uitbreiding Gemaal IJmuiden. Voor Bouwdienst van de Rijkswaterstaat . Visueel onderzoek m.b.v. digitale onderwatercamera van alle gemaalgangen van binnenzijde grofvuilrek t/m terugslagkleppen buitenzijde.

2002: Vispassage IJmuiden: Het maken van onderwateropnamen voor  Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst t.b.v film over vispassage IJmuiden “vrij baan voor de vistrek van west naar oost”.

2001 t/m 2003: In opdracht van Combinatie Noordersluis CNIJ. TBI Beton en Waterbouw Haverkort b.v. / Van Hattum en Blankevoort B.V.- Regio Noord / Aannemingsmaatschappij De Branding v/h. J. Stolk B.V.  Het monteren van diverse borrelbuizen in de Grotesluis te IJmuiden. Het onderwater boren van ankers en assisteren bij het aanbrengen van de bekisting voor nieuwe betonwanden van het boven hoofd noord/zuid Noordersluis te IJmuiden. Het tussen de scheepvaart door verwijderen van twee stukken oude rail ter plaatse van de afdichtschotbalkkering, bovenhoofd oost en west railbaan. Reparatie van locatie met epoxy tussen de scheepvaart door. Het meerdere malen plaatsen en tevens afdichten van de schotbalkering t.b.v. renovatie deurkast bovenhoofd west door CNIJ.

2000 t/m 2004: In opdracht van Smit Heavy Lift te Rotterdam. Assistentie bij het meerdere malen plaatsen van de schotbalkering, en afdichten i.v.m droogzetten van dok. Het klappen van de  Kielbalken in het dok. Het visueel inspecteren van de deurkasten op vuil enz.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt