Mobiele Decompressiekamer

Duikerwerken Vos en Peperkamp beschikt over mobiele Hyperbare decompressiekamers. Sinds kort beschikken wij ook over een “Diver Attendant Recompression Transportable” (Dart) en “Attachable Transport Entrance Lock” (Atel). Deze decompressiekamers zijn zeer compact en snel inzetbaar. De combinatie maakt het in principe mogelijk in de installatie oppervlakte-decompressie en therapeutische behandelingen uit te voeren. Door de geringe afmetingen en het lage gewicht is de DART bij uitstek geschikt voor het onder druk vervoeren van duikers naar hyperbare duikmedisch faciliteiten. Sinds 2011 beschikken wij over een mobiele decompressieambulance, hierbij kunnen wij duikers onder druk transporteren naar het Duik Medisch Center in Den-Helder.

Ook eventueel te huur met bevoegd bedieningspersoneel.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt