Rov Service

Wij bieden ook diensten met betrekking tot externe operated vehicle (ROV) aan.

ROV wordt gebruikt voor de volgende diensten:

* Controle van onderwater delen van schepen, havenconstructies, sluisconstructies, bodembescherming enz;

* Inspectie van waterdepothouders, leidingen en reservoirs;

* Onderzoek en inspectie van gezonken schepen, auto’s, visserijgebieden en windmolenparken;

* NDT onderzoek van kades en scheppen enz.;

* Zoeken naar te water geraakte auto’s, personen, onderwater objecten zoals, kabels, leidingen enz.;

ROV kan taken uitvoeren tot 120 mtr. waterdiepte over een lengte van 200 mtr.

ROV vermindert de lengte van zoeken bij reddingswerkzaamheden;

ROV kan worden ingezet op moeilijk toegangelijke locaties, zoals koelwatertorens, gemalen, kelders en riolen;

ROV vermindert risico’s voor de duiker, verhoogt de veiligheid en efficiëntie van onderwaterwerkzaamheden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt